De voorzitter

Kenmerken
Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is de natuurlijke coördinator die de procedure bepaalt, de bedoelingen verheldert, de meningen op een rijtje zet en tenslotte samenvat wat iedereen wil. Hij probeert ieder teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterkste kant. De VZ is extravert, positief en ruimdenkend, maar ook protocolvast. Hij beschikt doorgaans niet over opvallende intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is eerder dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en hun het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint

Eigenschappen:
- 'persoonlijkheid', 'uitstraling', weet respect af te dwingen.
- kan 'gevoel voor de zaak' oproepen.
- gevoel voor timing en balans.
- kan helder communiceren.

Gedrag in het team:

Acceptabel:
- dominatie.
- wat weinig originaliteit, creativiteit of intellectualiteit.

Niet acceptabel:
- bekrompenheid, kortzichtigheid.
- starheid.

Te vermijden gedrag
Gaan jagen op besluiten; het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming, waardoor bepaalde talenten wegvallen
Procedurele starheid; vasthouden aan ‘besluit is besluit’, met name als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen
Vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert..